Inwentaryzacja dróg gminnych


Firma GISON z Krakowa przeprowadza kompleksową usługę – Inwentaryzacja dróg gminnych. Wywiad terenowy poprzedzony jest kameralnym opracowaniem bazy danych (wykorzystujemy uchwały opraz rejestry dostępne w Urzędach Miast i Gminy; bardzo często wykorzystujemy dostępne bazy danych z innych instytucji publicznych, np. ze starostw powiatowych).

 


Terenowa ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych polega między innymi na:

1. Fotograficznej rejestracji pasa drogowego w wykorzystaniem skaningu mobilnego:
2. Pozyskaniu danych przy użyciu kamery umożliwiającą rejestrację wysokorozdzielczych zdjęć, zapewniające pełne pokrycie przebiegu drogi i szczegółach dotyczących wykonania (data, współrzędne geograficzne).
3. Opracowaniu bazy danych dotyczącej dróg gminnych i obiektów mostowych w oparciu o inwentaryzacje terenową i kameralną:

a) Warstwa odcinków dróg – w tym rejestr odcinków dróg (numer ewidencyjny, numer drogi, kategoria drogi, drogi publiczne/niepubliczne, długość, rodzaj nawierzchni).
b) Warstwa obiektów drogowych – w tym rejestr obiektów drogowych (nazwa, typ obiektu, kategoria obiektu)
c) Warstwa wyposażenia technicznego dla odcinków dróg – w tym m.in. oznakowania pionowe lewe i prawe, zjazdy prawe i lewe
d) Warstwa zdjęć wykonanych w oparciu o fotograficzną rejestrację
e) Warstwy podkładowe: Podkład topograficzny – OpenStreetMap, Ortofotomapa, Ewidencja Gruntów i Budynków
Skontaktuj się z nami