“Zmiany numerów budynków oraz nazw ulic” to usługa, która polega na przeprowadzeniu, wraz z niezbędnymi konsultacjami społecznymi, zaprojektowaniu ulic oraz przenumerowaniu “starej” numeracji adresowej nieruchomości.

Opracowanie to opiera się na materiałach dostępnych w gminie i danych georeferencyjnych pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (baza ewidencyjna działek).

[maxbutton id=”43″]

Zmiany numerów budynków oraz nazw ulic

W świadczonej usłudze firma GISON z Krakowa opracowuje m.in.:

 • Treść i załącznik graficzny do uchwały wprowadzającej ulice.
 • Komplet zawiadomień o zmianie numeracji adresowej dla mieszkańców, których dotyczyła operacja przenumerowania.
 • Komplet zestawień dla instytucji  prowadzących własne bazy adresowe – np. policja, pogotowie, zakłady energetyczne, starostwo powiatowe.
 • Przeprowadzenie transmisji danych adresowych do systemu EMUiA GUGiK.
 • Wykonanie usługi dokumentowania  każdorazowo stosownym operatem technicznym z wykonanego zadania.

Usługi dodatkowo oferowane przez GISON z Krakow w ramach prowadzonego  projektu:

 • Konsultacje społeczne – przedstawiciel firmy GISON Sp. z o.o. Krakowa uczestniczy w spotkaniach gminnych z mieszkańcami.
 • Dostarczenie przeglądarki mapowej implementowane na stronie www Urzędu –  możliwość wyszukiwania stary-nowy numer adresowy.
 • Dostarczenie projektu mapowego z lokalizacją słupków z tabliczkami z nazwami ulic.
 • Dostarczenie rocznej, odnawialnej licencji na autorskie oprogramowanie GEMA (aplikacja do prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów, wyposażona w funkcjonalność generowanie zawiadomień o nadaniu nowych numerów). System zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Wszystkie wyżej wymienione prace oraz oferowane oprogramowanie są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 520 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i domów (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 125).

 

Zmiany numerów budynków oraz nazw ulic
Zmiany numerów budynków oraz nazw ulic