Prezentuj walory inwestycyjne gminy

w zakresie zrealizowanych i planowanych inwestycji

Zaprezentuj zrealizowane i planowane inwestycje gminne na różnych warstwach podkładowych, m.in. autorska mapa poglądowa, ortofotomapa i działki ewidencyjne. Publikuj informacje statystyczne o długości i liczbie wyremontowanych dróg, szkół, pozyskanych funduszy unijnych, wybudowanych ścieżek rowerowych czy sieci oświetleniowych. Przedstaw walory inwestycyjne gminy za pomocą wizytówki inwestycyjnej i interaktywnej mapy.

WYBRANE FUNCKJONALNOŚCI

 • Dostęp do bieżącego i samodzielnego aktualizowania informacji graficznych i opisowych
 • Prezentacja dodanych obiektów na interaktywnej mapie
 • Wizualizacja obiektów w rozróżnieniu na typy obiektów
 • Filtrowanie danych pod względem różnych kryteriów (np. status realizacji, typ obiektu)
 • Dostęp do generowania raportów i analiz w formie mapowej lub tabelarycznej na podstawie danych gromadzonych w aplikacji

Co obejmuje opracowanie danych?

 • Opracowanie kameralne inwestycji gminnych
 • Migracja danych tabelarycznych i mapowych do aplikacji
 • Wizualizacja inwestycji gminnych na mapie wraz z opisem i zdjęciem
 • Przygotowanie wizytówki inwestycyjnej gminy
 • Gminna wyszukiwarka nieruchomości pod inwestycje
 • Prezentacja terenów inwestycyjnych gminy oraz nieruchomości na sprzedaż
 • Opis potencjału inwestycyjnego gminy
 • Publikacja filmów promocyjnych
 • Informacje statystyczne GUS
 • Prezentacja inwestorów zlokalizowanych na terenie gminy
Sam decydujesz, co i w jaki sposób opublikujemy na mapie

Walory inwestycyjne

Zobacz przykład wizytówki inwestycyjnej Gminy Biskupiec

Dwa poziomy dostępności


Walory inwestycyjne
wewnętrzny, dostępny po zalogowaniu jedynie dla upoważnionych urzędników


Walory inwestycyjne
zewnętrzny w formie interaktywnej mapy oraz wizytówki inwestycyjnej dostępny dla mieszkańców

Dodatkowo

proponujemy inne rozwiąnia
Zdjęcia i filmy lotnicze
Publikacja danych na autorskim SIPie firmy GISON
Cyfryzacja mapy zasadniczej
Przygotowanie folderów reklamowych i wizytówek inwestycyjnych gmin
Mapa drukowana np. z lokalizacją inwestycji
Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Zgłoś swój Urząd do projektu