TRAS – gospodarka odpadami, to narzędzie skierowane do Urzędów Gmin. Aplikacja wzmacnia system gospodarowania i kontroli odpadami na terenie Gminy (np. ewidencja wszystkich mieszkańców zobligowanych do uiszczania opłaty za wywóz śmieci, inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci, projektowanie miejsc składowania odpadów i nowoczesnych instalacji do odzysku służących m.in. recyklingowi, czy odnawianiu).

Program pozwala na generowanie zawiadomień (dotyczące wysokości opłat, częstotliwości i tryb ich uiszczania) do mieszkańców na podstawie założonego rejestru Miejscowości, Ulic i Adresów.

Dzięki naszej aplikacji, Gminy będą mogły monitorować ilość składowanych odpadów i zarządzać opłatami za ich gospodarowanie – pobieranymi od właścicieli nieruchomości. Dodatkowo Gmina pozyskuje narzędzie, które może wykorzystać do weryfikacji trasy przejazdu firm wywożących śmieci – wpływa to na rozliczenie za przejechany kilometraż.

System wspomaga realizację zadań narzuconych na Gminy w związku z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – zwana ustawą śmieciową.

 

W TRAS – gospodarka odpadami gromadzimy informacje z zakresu:

 • skany deklaracji mieszkańców,
 • skany umów na odbiór śmieci (Mieszkańcy-Gmina),
 • skany sprawozdań od przedsiębiorców,
 • baza adresowa, baza TERYT,
 • baza budynków mieszkalnych,
 • baza działek ewidencyjnych,
 • baza ewidencyjna ludności (rejestr zameldowanych),
 • baza właścicieli nieruchomości,
 • miejsca składowania odpadów (współrzędne geograficzne, działka ewidencyjna, numer adresowy, miejscowość).

 

Funkcjonalności programu:

 • zarządzanie opłatami za gospodarowanie śmieciami,
 • możliwość dostosowania aplikacji do weryfikacji tras przejazdu firm wywożących śmieci,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 • generowanie zawiadomień do mieszkańców (korespondencja seryjna),
 • generowanie wydruków z harmonogramu wywozu (odbioru) odpadów,
 • raportowanie i generowanie sprawozdań okresowych,
 • możliwość prezentacji wszystkich ewidencjowanych obiektów geoprzestrzennych na interaktywnej mapie.

 

Program TRAS – gospodarka odpadami – współpracuje ze wszystkimi rozszerzeniami GEOpl.

 

Jesteś zainteresowany tym produktem – skontaktuj się z nami!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]