Systemy GIS naszej firmy to profesjonalizm w zarządzaniu projektami i najwyższa jakość realizowanych zadań. Wewnętrznie projekty realizujemy z wykorzystaniem metodyki PMI.

Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia. Rozpoczynając od fazy konsultacji i analiz przez identyfikację procesów biznesowych i definiowanie potrzeb, aż po fazę implementacji, pozyskania danych (bardzo często bez ponoszenia jakichkolwiek opłat) i wdrożenia.

Za firmą GISON Sp. z o.o. stoi zespół specjalistów, posiadający m.in. uprawnienia geodezyjne, dyplomy ukończenia studiów geoinformatycznych (specjaliści do spraw relacyjnych baz danych – Systemy GIS) oraz posiadający ukończone szkolenia z zarządzania projektami (potwierdzone certyfikatem PRINCE 2).

Naszym zdaniem, krytycznym czynnikiem podczas wdrożenia systemów geoinformatycznych jest jakość wprowadzanych danych. Dane georeferencyjne stanowią bardzo często podstawę realizacji procesów biznesowych opracowywanego systemu, dlatego procedury kontroli i odbioru danych powinny odbywać się pod szczególnym nadzorem.

Dewizą naszej firmy w aspekcie realizacji naszych systemów GIS jest to, że uwzględnia ona w równym stopniu interesy trzech stron występujących w projektach: biznesu, dostawcy i użytkownika.