Systemy GIS GEOpl pozwalają na gromadzenie i publikację danych przestrzennych. Wszystkie narzędzia dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. GEOpl pozwala również na integrację wielu serwisów mapowych.

Podstawową zaletą wdrożenia portalu mapowego GEOpl jest możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców z informacją przestrzenną.

Dzięki niewielkim kosztom wdrożenia, systemy GIS mogą stosować nawet najmniejsze instytucje oraz firmy komercyjne. Zastosowane serwery i skalowalność naszego rozwiązania pozwala na szerokie wykorzystanie portalu mapowego GEOpl.

Klienci mają możliwość konfiguracji portalu zgodnie z posiadanymi danymi, co pozwala na rozbudowę portalu o dane tematyczne wskazane przez klienta.

 

Systemy GIS GEOpl - schemat
Systemy GIS GEOpl – schemat

Systemy GIS GEOpl – podstawowe funkcje portalu mapowego:

 • skalowanie widoku mapy
 • przesuwanie widoku
 • możliwość konfiguracji widoku w oparciu o zamieszczoną legendę dostępnych warstw (własne kompozycje mapowe)
 • możliwość przeglądania atrybutów obiektów
 • możliwość generowania zapisu widoku mapy do formatu PDF
 • pomiar odległości i powierzchni
 • wyszukiwanie lokalizacji wybranych obiektów
 • funkcje dedykowane
 • link – wyświetlenie linku z konkretnym, wybranym przez użytkownika widokiem fragmentu mapy np. działki ewidencyjnej z włączonymi warstwami.

Systemy GEOpl – Klienci :

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Lokalne Grupy Działania
 • Cmentarze – zobacz Portal mapowy cmentarza w Podstolicach
 • Organizacje Turystyczne
 • Parki Narodowe
 • Nadleśnictwa
 • Związki Wędkarskie
 • Inspektorat Ochrony Środowiska

 

Jesteś zainteresowany tym produktem – skontaktuj się z nami!