Program wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nowoczesne i funkcjonalne narzędzie dedykowane gminom, pozwalające na sprawne i wygodne tworzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Użytkownik Aplikacji ma możliwość odczytania wszelkich wymaganych informacji związanych z planami miejscowymi dla wskazanego obszaru/działki ewidencyjnej, archiwizacja wydanych dokumentów oraz generowanie ich według załączonych szablonów.

[maxbutton id=”40″]

Trzy proste kroki do szybkiego wypisu/wyrysu:

1 – Wyszukiwanie działek

2 – Automatyczne generowanie dokumentów

3 – Drukowanie

Co zyskujesz?

 – Szybki Wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

 – Integrację tekstu uchwały z załącznikiem graficznym

 – Wyszukiwanie terenu po numerze działki ewidencyjnej

 – Sprawne zarządzanie dokumentami planistycznymi z poziomu rejestru (wykaz planów miejscowych, wykaz uchwał)

 – Możliwość podpinania wielu szablonów wydruku (szablon zaświadczenia, szablon wypisów, szablon wyrysu)

 – Wgląd do archiwum wypisów i wyrysów

 – Możliwość wykonywania analiz przestrzennych na podstawie dokumentów planistycznych (raport do GUS)

 – Wspomaganie procesów planistycznych i inwestycyjnych

[maxbutton id=”40″]

GISON Sp. z o.o. z Krakowa – Systemy GIS dla instytucji. Firma zajmuje się dostarczaniem profesjonalnych usług i produktów z dziedziny systemów informacji geograficznej. Program wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
www.gison.pl tel/fax: +48 12 260 94 74 e-mail: biuro@gison.pl

 

Program wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Program wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania