Program MIENIE GMINNE


Program mienie gminne to system geoinformatyczny dedykowany Gminom, który służy do gromadzenia, zarządzania i publikacji informacji z zakresu posiadanego mienia gminnego.

System pozwala na atrakcyjną i praktyczną wizualizację prowadzonej ewidencji gruntów (działek ewidencyjnych), lokali oraz budynków, które są we władaniu gminy.

 

Mienie gminne – GISON Kraków

Program mienie gminne – wybrane funkcjonalności:

  • Możliwość wizualizacji na mapie wszystkich obiektów prowadzonych w Programie
  • Panel edycyjny do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem
  • Możliwość samodzielnej aktualizacji bazy danych (z poziomu rejestru lub mapy)
  • Możliwość dodawania nowych załączników dla obiektów ewidencji
  • Możliwość rejestrowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użytkowanie
  • Wyszukiwarka działek ewidencyjnych
  • Wyszukiwarka numerów adresowych

Co zyskujesz?


Szybki wgląd do bazy danych


Drukowanie map i zestawień


Aktualne podkłady mapowe – w tym m.in. ortofotomapa, OpenStreetMap


Pełna inwentaryzacja ewidencji mienia gminnego


Automatyczne generowanie raportów

Chcesz przetestować aplikację na swojej Gminie?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą