GEOpl MPZP

Portal Mapowy GEOplMPZP przeznaczony jest do publikowania części graficznych i opisowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań (MPZP) i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Studium). Podstawowym celem portalu jest ułatwienie dostępu do tych dokumentów oraz wygodnego przeglądania ich zawartości przez mieszkańców i inwestorów oraz lokalizowania wybranego fragmentu planu na podstawie numerów działek ewidencyjnych. Pozwala także administratorowi systemu na sprawne i szybkie generowaniu wypisów i wyrysów z Planów. Zaletą Portalu Mapowego GEOplMPZP jest możliwość wyświetlania planów archiwalnych lub uchylonych. Aplikacja współpracuje ze wszystkimi rozszerzeniami portalowymi z rodziny GEOpl.
Portal Mapowy GEOplMPZP – co można opublikować:
 • Publikowanie części graficznych MPZP
 • Publikowanie części opisowych MPZP
 • Publikowanie części graficznych Studium
 • Publikowanie części opisowych Studium
 • Prezentowanie danych georeferencyjnych: ortofotomapa, PRG (Państwowy Rejestr Granic), PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych), BDOT (Baza Danych Obiektów Topograficznych) – m. in. drogi, budynki, numeracja adresowa, cieki i zbiorniki wodne, szata roślinna, działki ewidencyjne (część graficzna i opisowa)
 • Możliwość podpięcia rejestru Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT)
Portal Mapowy GEOplMPZP – wybrane funkcje Aplikacji:
 • Generowanie wypisu i wyrysu z (MPZP)
 • Generowanie poglądowych wydruków przez mieszkańców i inwestorów
 • Wyświetlanie legendy dla MPZP i Studium
 • Wyświetlanie uchwały dla MPZP i Studium
 • Lokalizowanie działek ewidencyjnych na MPZP i Studium
 • Przeprowadzanie pomiarów powierzchni i odległości na MPZP i Studium
 • Skalowanie widoku mapy
 • Przesuwanie widoku
 • Możliwość konfiguracji widoku w oparciu o zamieszczoną legendę dostępnych warstw
 • Możliwość przeglądania atrybutów obiektów

 

Zobacz przykład – MPZP w gminie Jerzamanowice-Przeginia.

 

Jesteś zainteresowany tym produktem – skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami
Sending