Rozwiązania dziedzinowe

dla planowania przestrzennego

Poprzez cyfryzację Miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego/ Studium, wektoryzację dokumentów planistycznych, wizualizację na mapach decyzji o warunkach zabudowy czy wydanych pozwoleń na budowę przyspieszamy proces podejmowania decyzji administracyjnych. Nasze programy wypełniają obowiązki ustawowe w zakresie prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów, metadanych do dokumentów planistycznych i ich publikacji. Zapewniamy kilka poziomów dostępności. Dla użytkownika zewnętrznego oraz uprawnionych urzędników – po zalogowaniu. Tworzymy narzędzia zarówno webowe, jak i desktopowe.

Planowanie przestrzenne


MPZP / Studium

Cyfryzacja dokumentów planistycznych i opracowanie metadanych


Wypis / wyrys

Automatyczny wypis i wyrys z miejscowych planów i studium


Wuzetka

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy


GEMA – EMUiA

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Cyfryzacja planów

Cyfryzacja dokumentów planistycznych to przetworzenie wersji analogowych na elektroniczne. W procesie cyfryzacji wykonywana jest kalibracja dokumentów, co pozwala później dokładnie zlokalizować i sprawdzić przeznaczenie wskazanej działki.
Dostarczamy narzędzia do publikacji mpzp/studium w formie przeglądarki mapowej. Nasza autorska aplikacja umożliwia automatyczne generowanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów.

Wypełniamy obowiązki ustawowe

PUBLIKUJ METADANE

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 nakłada na wójtów i burmistrzów obowiązek utworzenia i udostępnienia metadanych oraz zbiorów danych przestrzennych dla dokumentów planistycznych.

Mapy to nie wszystko

Wykonujemy szereg analiz, także w terenie, związanych na przykład z przenumerowaniem bazy adresowej.
Dlaczego warto się tym zainteresować?
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom

Wprowadzenie nowej – przewidywalnej i regularnej – numeracji adresowej nieruchomości (szybsze i bezproblemowe udzielanie pomocy przez służby ratowania życia – pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, inne służby ratunkowe).

Zapewnienie ładu przestrzennego

Wprowadzenie nowej – przewidywalnej i regularnej – numeracji adresowej nieruchomości (przejrzyste nadawanie nowych numerów adresów nieruchomości).

Oszczędność czasu mieszkańców

Ograniczenie czasu, jaki obywatele, przedsiębiorcy oraz służby kurierskie poświęcają na załatwienie spraw w zakresie pozyskania informacji o lokalizacji (np. określenie adresu instytucji/firm/obiektów, dostarczanie korespondencji i przesyłek).

Masz inne pomysły lub potrzeby?

Skontaktuj się z nami