Rozwiązania dziedzinowe

dla ochrony środowiska

Aplikacje dziedzinowe dla wydziałów związanych z ochroną środowiska usprawniają proces podejmowania decyzji środowiskowych, porządkują rejestry i pozwalają na wykrycie rozbieżności pomiędzy danymi.

Ochrona środowiska

Melioracja

zarządzanie siecią rowów melioracyjnych

Rewitalizacja

koordynacja procesów przekształceń

Azbest

rejestr obiektów występowania azbestu

POŚ

przydomowe oczyszczalnie ścieków

Reklamy

narzędzia do ochrony krajobrazu

Odpady

deklaracje segregacji odpadów

SZCZEGÓŁY

Zakres prac realizowanych w powyższych projektach jest niezwykle szeroki.

teren

Inwentaryzacja terenowa (np. audyt azbestu)

teren

Opracowania kameralne

teren

Migracja danych

teren

Analizy przestrzenne (wykazanie rozbieżności)

teren

Wizualizacja
Masz inne pomysły lub potrzeby?

Skontaktuj się z nami