Metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych to jedno z wielu zagadnień, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 nr 76 poz. 489). Ustawa ta nakłada na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązki dotyczące m.in. tworzenia metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ustawie dokładnie określono zakres tematyczny danych i usług oraz termin – 3 grudnia 2013 – do którego jednostki samorządowe muszą spełnić opisane tam warunki dla:

  • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Firma GISON Sp. z o.o. oferuje wszystkim jednostkom samorządów terytorialnych usługę opracowania metadanych wraz z systemem geoinformatycznym GEOpl, który pozwoli Państwu spełnić wymogi wyżej wymienionej Ustawy.

Skontaktuj się z nami
Sending
Metadane opracowywane przez naszą firmę zawierają informacje m.in. o:

  • ich zawartości
  • kto jest ich zarządcą
  • ich jakości i dokładności
  • ich zasięg (obszarze) – współrzędne geograficzne, powierzchnia, itd.
  • wykonawcy (autorach publikacji)
  • słowach kluczowych, po których łatwo można wyszukiwać dane

 

Metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz doskonały systemu publikacji i obsługi danych to usługi jedne z wielu, które Państwu oferujemy. Nasze doradztwo obejmuje zakres o wiele szerszy niż wyżej omówiony. Metadane dla zbiorów i usług danych przestrzennych oraz publikacja planów zagospodarowania przestrzennego może być tania i prosta.

 

Jesteś zainteresowany opracowaniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych? – skontaktuj się z nami!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]