Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego

Firma GISON z Krakowa przeprowadza kompleksową usługę – inwentaryzacja oświetlenia ulicznego. Wywiad terenowy poprzedzony jest kameralnym opracowaniem bazy danych (wykorzystujemy rejestry dostępne w Urzędach Miast i Gminy; bardzo często wykorzystujemy dostępne bazy danych z innych instytucji publicznych, np. ze starostw powiatowych). Terenowa inwentaryzacja oświetlenia ulicznego polega między innymi na:

♦ pozyskanie położenia słupów oświetleniowych, linii zasilających, szafek rozdzielczych, stacji transformatorowych (współrzędne geograficzne; numer działki ewidencyjnej)

♦ wykonanie dokumentacji fotograficznej słupów i opraw oświetleniowych, stacji transformatorowych  (dla wszystkich obiektów)

♦ przypisanie właściciela do danego obiektu (dystrybutor – gmina/miasto)

♦ pozyskanie stanu technicznego (kondycji infrastruktury) słupów oświetleniowych w skali: 1,2,3,4,5

♦ określenie rodzaju, ilości, typu, pobieranej mocy i producenta elementów oświetlenia, długości linii, typów szafek rozdzielczych, stacji transformatorowych

[maxbutton id=”38″]

 

Aplikacja Oświetlenie

Aplikacja Oświetlenie to program mapowy (aplikacja GIS) do zarządzania siecią oświetleniową na obszarze gminy/miasta. Program generuje szereg różnorodnych raportów odnośnie własności słupów oświetleniowych i opraw, transformatorów, mocy oświetlenia oraz obwodów. Dodatkowo użytkownik programu ma możliwość wyświetlenie wszystkich obiektów na mapie (dokładne położenie słupów oświetleniowych, transformatorów i sieci elektrycznych NN, SN i WN).

 

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego - GISON Kraków
Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego – GISON Kraków

 

Wybrane funkcjonalności Aplikacji Oświetlenie:

♦ Wizualizacja mapowa wszystkich obiektów oświetleniowych

♦ Możliwość samodzielnej aktualizacji bazy danych (z poziomu rejestru lub mapy)

♦ Możliwość dodawania nowych zdjęć dla obiektów (zarówno słupów oświetleniowych jak i lamp)

♦ Wyszukiwarka działek ewidencyjnych

Co zyskujesz?

♦ Szybki wgląd do bazy danych

♦ Pełna inwentaryzacja infrastruktury oświetleniowej

♦ Automatyczne generowanie raportów

♦ Drukowanie map dla obwodów

♦ Aktualne podkłady mapowe – w tym m.in. ortofotomapa, OpenStreetMap