Inwentaryzacja cmentarzy

Inwentaryzacja cmentarzy posłużyć może m.in. w uporządkowaniu informacji o miejscach pochówków, pozyskaniu informacji o wolnych miejscach  lub w celach projektowych dla nowych obiektów na cmentarzach.
Usługa obejmuje takie zadania jak:

– pozyskanie przebiegu granic cmentarza, pozyskanie przebiegu dróg i alejek (ścieżek) na terenie cmentarza,

– pozyskanie lokalizacji usytuowania nagrobków – miejsc pochówków wraz z informacją z nagrobków-miejsc pochówków: np. imię i nazwisko osoby zmarłej, płeć, data urodzenia i data zgonu, data pochowania,

– pozyskanie informacji o położeniu charakterystycznych obiektów znajdujących się na terenie cmentarza – ogrodzenia, bramy, studnie, roślinność, składowiska odpadów, infrastrukturę cmentarną, budynki (nie związane z miejscami pochówku)

– i inne…

Wynikiem oferowanej inwentaryzacji może być cyfrowa georeferencyjna baza danych pozyskanych obiektów wraz z dokumentacją fotograficzną i opisową oraz cyfrowa mapa cmentarza z naniesionymi granicami, alejkami, grobami i innymi charakterystycznymi elementami.

Zobacz przykład – Portal Mapowy cmentarza w Starym Czarnowie