Rozwiązania dziedzinowe

do zarządzania infrastrukturą techniczną

Cyfryzacja baz danych związanych z infrastrukturą techniczną i ich wizualizacja na mapie pozwala lepiej zaplanować inwestycje realizowane w gminach. To także łatwiejszy sposób aktualizacji i gromadzenia danych.

home-parallax-1-img1

Infrastruktura techniczna

Wod – kan

zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną

Drogi

inwentaryzacja dróg gminnych, książka drogi

Oświetlenie

zarządzanie bazą oświetleniową

Inwentaryzujemy drogi, tworzymy zdjęcia panoramiczne i umożliwiamy generowanie Książki Drogi

Szczegóły

Zakres prac realizowanych w powyższych projektach jest niezwykle szeroki.

phone-img

Inwentaryzacja terenowa

Opracowania kameralne

Analizy przestrzenne

Migracja danych

Wizualizacja
Masz inne pomysły lub potrzeby?

Skontaktuj się z nami