Systemy informacji geograficznej (GIS) naszej firmy pomagają osobom pracującym w branży gospodarki leśnej na optymalizację działań mających wpływ na osiągnięcie sukcesów w administrowaniu obszarami leśnymi.

GIS w leśnictwie pozwala na dogłębną analizę zarządzanych w systemie danych i ich wizualizację w formie mapowej. Tego typu działania pomagają administratorom lasów na szybsze podejmowanie kluczowych decyzji z zakresu: bezpieczeństwa, planowania i osiągania długofalowych korzyści finansowych.

Systemy geoinformatyczne dla leśnictwa budujemy w opraciu o rozwiązania open source – czyli programach na wolnych licencjach. W odczuwalny sposób wpływa to na koszty opracowań i wdrożenie systemu.

Za pomocą narzędzi GIS użytkownicy mogą m.in.:

  • Wyznaczać obszary pod zalesienie
  • Tworzyć mapy tematyczne
  • Wizualizować na mapach obszary zagrożone
  • Śledzić i analizować zmiany użytkowania terenów (wycinka drzew, zmiana zadrzewienia, itd)
  • Wyeksportować gotowe projekty gis do urządzeń mobilnych i gps

GIS w leśnictwie – wybrane korzyści wdrożeń i zastosowań:

  • Opracowanie precyzyjnych i podlegających ciągłej aktualizacji baz danych danego obszaru (unikanie opracowań jednorazowych, ulegających deaktualizacji)
  • Dogłębna i szczegółowa informacja analizowanego obszaru
  • Możliwość analizy własnych baz danych z danymi georeferyncyjnymi od innych instytucji
  • Aktualizacja baz danych na podstawie informacji zbieranych za pomocą odbiorników gps (w opcji również dane z nalotów <<zobacz>>)

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Wawrzonek
tel. +48 12 260 94 74
e-mail: dariusz.wawrzonek@gison.pl

Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]