GIS dla rolnictwa

Systemy geoinformatyczne firmy GISON oferowane dla branży rolnictwa to głównie produkty (oprogramowanie) oraz usługi, które pozwalają na sprawne zarządzanie produkcją rolną. Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych i średnich gospodarstw rolnych, jak i instytucji zarządzających branżą rolniczą na różnym szczeblu.

 

Gis dla rolnictwa - gison.pl
Gis dla rolnictwa – gison.pl

 

Zastosowania systemów gis w rolnictwie to przede wszystkim:

Analiza działek rolnych – pod kątem własności działek ewidencyjnych (w tym również struktura prawna oraz użytkowanie gruntów). Szybka identyfikacja obszarów nieużytkowanych rolniczo (nieuprawnionych do dopłat unijnych).

Zarządzanie gospodarstwem rolnym w sytuacjach kryzysowych, czyli ocena ryzyka w produkcji rolnej – w tym mapy powodziowe, mapy osuwiskowe.

Monitoring gospodarstwa rolnego, czyli precyzyjna i wyczerpująca wiedza na temat gospodarstwa rolnego – m.in.: powierzchnia, areał upraw, drogi dojazdowe. Monitoring upraw – analiza prognozowania plonów. Pomoc w wyczerpującej ocenie warunków pod uprawy rolnicze – w tym mapy glebowe i wegetacyjne, mapy spadków i nachyleń, mapy przemarzania gleb, mapy nasłonecznienia.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Wawrzonek
tel. +48 12 260 94 74
e-mail: dariusz.wawrzonek@gison.pl

Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]