GEMA – EMUiA

GEMA to system geoinformatyczny dedykowany Gminom, który służy do realizacji zadań w zakresie prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Narzędzie to spełnia wymagania zdefiniowane przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz udostępnia dodatkowe funkcje pomocne dla pracy jednostki samorządu terytorialnego.

Z racji, że system przechowuje dane osobowe, wyłącznym administratorem danych jest gmina.

Aplikacja GEMA składa się z pięciu podstawowych modułów realizujących odpowiednie zadania:

 • Miejscowości – moduł służący do założenia i prowadzenia rejestru miejscowości
 • Ulice – moduł do założenia i prowadzenia rejestru ulic
 • Adresy – moduł do założenia i prowadzenia rejestru punktów adresowych
 • Mapa – interaktywne narzędzie służące do wizualizacji i edycji przestrzennej prowadzonych rejestrów
 • Dokumenty – moduł pozwalający przechowywać, przeglądać i zarządzać dokumentacją dotyczącą rejestrów oraz innymi zasobami gminy

 

Jakie funkcjonalności oferuje program?:

 • Aktualizacja PRG
 • Eksport danych do GUGiK, GUS
 • Wizualizacja i edycja rejestru adresowego
 • Wyszukiwanie obiektów po wybranym atrybucie
 • Automatyczne generowanie zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości
 • Przechowywanie, przeglądanie i zarządzanie dokumentacją odnoszącą się do prowadzonych rejestrów
 • Raportowanie błędów podczas wprowadzania danych do systemu
 • Możliwość generowania zestawień i zawiadomień
 • Przechowywanie w systemie danych archiwalnych

 

Szczegółowa kontrola wprowadzanych danych:

Po wprowadzeniu danych oraz dokonaniu zmian w bazie przez operatora, system przeprowadza analizę i informuje o wykrytych nieprawidłowościach. Raporty rozbieżności dla EMUiA dotyczą m.in.:

 • Położenia punktu – położenie punktu może być nieprawidłowe, jeśli znajduje się on poza granicami działki, ulicy lub miejscowości, do której jest przypisany
 • Błędnego numeru, gdy nie jest on unikalny
 • Podwójnego numeru adresowego na jednej działce
 • Braku danych o budynku

 

Umocowanie prawne:

 • Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) – w szczególności art. 7a pkt 6 oraz 47a ust. 1 i 2;
 • Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010 r. Nr 76, poz. 489) – w szczególności art. 17 ust. 2;
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – EMUiA (Dz.U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125)

 

Program GEMA współpracuje ze wszystkimi rozszerzeniami mapowymi GEOpl i w czasie rzeczywistym zasila bazę adresową na geoportalach gminnych naszej firmy.

 

 

Jesteś zainteresowany tym produktem – skontaktuj się z nami!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]