Ewidencja dróg i obiektów mostowych

Firma GISON z Krakowa przeprowadza kompleksową usługę – Ewidencja dróg i obiektów mostowych. Wywiad terenowy poprzedzony jest kameralnym opracowaniem bazy danych (wykorzystujemy uchwały opraz rejestry dostępne w Urzędach Miast i Gminy; bardzo często wykorzystujemy dostępne bazy danych z innych instytucji publicznych, np. ze starostw powiatowych). Terenowa ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych polega między innymi na:

Ewidencja dróg i obiektów mostowych:

♦ Fotograficznej rejestracji pasa drogowego w wykorzystaniem skaningu mobilnego:

♦ Pozyskaniu danych przy użyciu kamery umożliwiającą rejestrację wysokorozdzielczych zdjęć, zapewniające pełne pokrycie przebiegu drogi i szczegółach dotyczących wykonania (data, współrzędne geograficzne).

♦ Opracowaniu bazy danych dotyczącej dróg gminnych i obiektów mostowych w oparciu o inwentaryzacje terenową i kameralną:

♦ Warstwa odcinków dróg – w tym rejestr odcinków dróg (numer ewidencyjny, numer drogi, kategoria drogi, drogi publiczne/niepubliczne, długość, rodzaj nawierzchni).

♦ Warstwa obiektów drogowych – w tym rejestr obiektów drogowych (nazwa, typ obiektu, kategoria obiektu)

♦ Warstwa wyposażenia technicznego dla odcinków dróg – w tym m.in. oznakowania pionowe lewe i prawe, zjazdy prawe i lewe

♦ Warstwa zdjęć wykonanych w oparciu o fotograficzną rejestrację

♦ Warstwy podkładowe: Podkład topograficzny – OpenStreetMap, Ortofotomapa, Ewidencja Gruntów i Budynków

[maxbutton id=”41″]