Aplikacja MPZP Wypis Wyrys

Zarządzanie Dokumentami Planistycznymi

Planowanie przestrzenne to podstawa funkcjonowania każdej Gminy. Szczególnie, gdy na jej terenie znajdują się Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Aplikacja MPZP Wypis Wyrys pozwala na usystematyzowane zarządzanie dokumentami planistycznymi oraz sprawne tworzenie dokumentów takich jak wypis, wyrys, czy zaświadczenie z MPZP.

Jak to możliwe?

Na podstawie pozyskanych dokumentów planistycznych (w formie papierowej lub cyfrowej), przygotowujemy ich wektorowe wersje. Każdy element planu zagospodarowania posiada wtedy informację opisową oraz fragmenty uchwał odpowiadające danemu przeznaczeniu. Dzięki temu możemy automatycznie zliczyć powierzchnie każdego z przeznaczeń oraz wygenerować wypis, wyrys oraz zaświadczenie z MPZP.

Zakres – dwa warianty opracowania

Zakres opracowania bazy danych w Aplikacji zależy przede wszystkim od funkcjonalności, które potencjalny Użytkownik chce uzyskać.

Moduł Wyrys – podstawowy:

Skanowanie MPZP / Studium

Kalibracja załączników graficznych

Uruchomienie wyszukiwarki działek gminnych

Opracowanie spersonalizowanego szablonu wyrysu

Pełna wersja – ze wszystkimi funkcjonalnościami:

Skanowanie MPZP / Studium

Kalibracja załączników graficznych

Uruchomienie wyszukiwarki działek gminnych

Wektoryzacja MPZP/Studium

Fragmentowanie treści uchwał

Powiązanie poligonów z przeznaczeniami MPZP z odpowiadającymi im fragmentami uchwały

Opracowanie spersonalizowanych szablonów wyrysów, wypisów, zaświadczeń

Udostępnienie danych dostępowych do Aplikacji

Funkcjonalności Aplikacji

Z uwagi na różne zapotrzebowania odbiorców Aplikacji, udostępniamy ją w dwóch Modułach. Podstawowy dedykowany dla Gmin, które potrzebują przede wszystkim uproszczenia procesów wyszukiwania działek na MPZP/Studium oraz tworzenia z nich wyrysów.

Pełna wersja Aplikacji MPZP Wypis Wyrys to kompleksowe narzędzie pozwalające na zarządzanie planowaniem przestrzennym w Gminie – od tworzenia i archiwizowania dokumentów, po narzędzia analityczne.

Wyrys z miejscowego planu

Funkcjonalności podstawowego Modułu Wyrys:

• Przeglądanie i wyświetlanie załączników MPZP / Studium w formie mapowej i tabelarycznej
• Lokalizowanie fragmentu MPZP/Studium na podstawie numeru działki ewidencyjnej
• Przeglądanie legend i treści uchwał
• Generowanie wyrysu z MPZP
• Generowanie wyrysu ze Studium
• Tworzenia i edycja szablonów wyrysu
• Archiwizacja wygenerowanych wyrysów – możliwość przeglądania, fitrowania i powtórnego wydruku
• Raport powierzchni planów zagospodarowania (zakresu opracowania)

Funkcjonalności pełnej wersji Aplikacji MPZP Wypis Wyrys:

• Przeglądanie i wyświetlanie załączników MPZP / Studium w formie mapowej i tabelarycznej
• Lokalizowanie fragmentu MPZP/Studium na podstawie numeru działki ewidencyjnej
• Przeglądanie legend i treści uchwał
• Generowanie wyrysu z MPZP/Studium
• Generowanie wypisu z MPZP
• Generowanie zaświadczeń z zakresu przeznaczeń w MPZP dla wybranych działek
• Generowanie zaświadczeń o braku MPZP dla wybranych działek
• Tworzenie i edycja szablonów wydruków (wyrysu, wypisu, zaświadczenia)
• Archiwizacja wygenerowanych dokumentów (wyrysu, wypisu, zaświadczenia) – możliwość przeglądania, filtrowania i powtórnego wydruku
• Wyszukiwania fragmentów uchwał odpowiadających danym przeznaczeniom w MPZP
• Raportowanie zbiorcze:

– Raport powierzchni przeznaczeń ( kategorie wg GUS- PZP 1)
– Raport powierzchni planów
– Liczba fragmentów dla przeznaczeń
– Liczba przeznaczeń dla uchwał
– Liczba fragmentów dla uchwał
– Powierzchnia i udział procentowy przeznaczeń dla wybranych działek

Podstawa prawna

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2016 r., poz. 1629)

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U z 2010 r. Nr 76, poz. 489) – w szczególności art. 17 ust. 2

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – EMUiA (Dz.U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Jesteś ciekaw kosztów opracowania? Interesuje Cię bezpłatne wypróbowanie Aplikacji?

Napisz, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy:

  Format MPZP:
  Format Studium:
  Wersja Aplikacji, którą jestem zainteresowany/a: *
  Sposób publikacji MPZP / Studium:
  Powierzchnia planów (ha):
  Liczba załączników graficznych MPZP / Studium:
  Średnia liczba wydawanych Decyzji WZ: