Oferta “Projektowanie ulic” obejmuje wykonanie, wraz z niezbędnymi konsultacjami społecznymi, mapy wraz z opisem przebiegu planowanych ulic.

Opracowanie to opiera się na materiałach dostępnych w gminie i danych georeferencyjnych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ortofotomapa, baza działek).

W świadczonej usłudze “Projektowanie ulic” nasza firma opracowuje treść i załącznik graficzny do uchwały wprowadzającej ulice oraz pomagamy gminom w przygotowaniu kompletu zawiadomień dla mieszkańców, których dotyczyła operacja przenumerowania.

Oferta zawiera także przegotowanie kompletu zestawień dla instytucji  prowadzących własne bazy adresowe – np. policja, pogotowie, zakłady energetyczne.

Wykonane zestawienia automatyzują proces przekazania tych informacji przez Urząd Gminy.

Usługa łączona jest często z budowaniem bazy adresowej.

Zobacz zaprojektowane ulice w gminie Świątniki Górne – Portal Mapowy GEOpl gminy Świątniki Górne.

 

[schema type=”review” url=”http://gison.pl/pl/projektowanie-ulic/” name=”GISON – projektowanie ulic” description=”GISON Sp. z o.o. – Projektowanie ulic – usługa wykonywana w oparciu o systemy GIS. Usługa łączona często z z budową bazy adresowej i przenumerowaniem.” rev_name=”Systemy GIS w projektowaniu ulic” rev_body=”Systemy GIS w projektowaniu ulic” author=”GISON Sp. z o.o. z Krakowa” pubdate=”2012-08-01″ ]
Projektowanie ulic
Projektowanie ulic