Program do ewidencji mienia gminnego to system geoinformatyczny dedykowany Gminom, który służy do gromadzenia, zarządzania i publikacji informacji z zakresu posiadanego mienia gminnego.

System pozwala na atrakcyjną i praktyczną wizualizację prowadzonej ewidencji gruntów (działek ewidencyjnych), lokali oraz budynków, które są we władaniu gminy.

 

[maxbutton id=”42″]

 

Mienie gminne - GISON Kraków
Mienie gminne – GISON Kraków

 

Program do ewidencji mienia gminnego – wybrane funkcjonalności:

♦ Możliwość wizualizacji na mapie wszystkich obiektów prowadzonych w Programie

♦ Panel edycyjny do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem – Możliwość samodzielnej aktualizacji bazy danych (z poziomu rejestru lub mapy)

♦ Możliwość dodawania nowych załączników dla obiektów ewidencji

♦ Możliwość rejestrowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użytkowanie

♦ Wyszukiwarka działek ewidencyjnych

♦ Wyszukiwarka numerów adresowych

Co zyskujesz?

♦ Szybki wgląd do bazy danych

♦ Pełna inwentaryzacja ewidencji mienia gminnego

♦ Automatyczne generowanie raportów

♦ Drukowanie map i zestawień

♦ Aktualne podkłady mapowe – w tym m.in. ortofotomapa, OpenStreetMap

[maxbutton id=”42″]