Portal Mapowy GEOpl w Gminie Czarny Dunajec

Portal Mapowy GEOpl w Czarnym Dunajcu wystartował! Czarny Dunajec to gmina położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. Specyfikę tej ziemi oddaje niezwykły krajobraz. Od południa rozpościera się pasmo Tatr, od strony zachodniej pasmo Babiej Góry, od wschodu Pieniny, a od północy pasmo Gorców. Geopl już został uruchomiony w Czarnym Dunajcu. Teraz wiadomo gdzie chodzić na piesze wycieczki! 😉

Portal Mapowy w Czarnym Dunajcu
Portal Mapowy w Czarnym Dunajcu

Zobacz – Portal Mapowy w gminie Czarny Dunajec.

[like_to_read][/like_to_read]

Opracowany system GEOpI zawiera szereg innowacyjnych funkcjonalności:

  • wyszukiwanie działek ewidencyjnych,
  • wyszukiwanie numeracji adresowej nieruchomości,
  • generowanie poglądowych wydruków z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Systemy GIS GEOpl pozwalają na gromadzenie i publikację danych przestrzennych. Wszystkie narzędzia dostępne są poprzez przeglądarkę internetową. GEOpl pozwala również na integrację wielu serwisów mapowych.

Podstawową zaletą wdrożenia portalu mapowego GEOpl jest możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców z informacją przestrzenną.

System GIS wykonany został z wykorzystaniem najnowszych technologii i standardów w zakresie web-GIS.

W Portalu Mapowym GEOpl gminy Czarny Dunajec opublikowano również granic parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu (wraz ze szczegółowymi informacjami opisowymi) to ogromne ułatwienie w pracy dla wydziału ochrony środowiska, ale także dla inwestorów, planistów i architektów. Wszyscy oni mogą, w prosty, szybki i wygodny sposób sprawdzić, jakie są warunki środowiskowe dla planowanej inwestycji.

 

Zobacz referencje - Czarny Dunajec