Opracowanie okręgów wyborczych to oferta skierowana do Miast i Gmin, która ma na celu pomoc w zaprojektowaniu podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze.

Podział dokonywany jest na podstawie materiałów przekazanych prze gminę. W usłudze zapewniamy :

  • weryfikację zgodności bazy Urzędu Stanu Cywilnego z TERYT
  • weryfikację bazy adresowej z TERYT
  • uzupełnienie geometrycznego położenia punktów adresowych na podstawie niezgodności przestrzennej bazy adresowej z USC
  • aplikację do zarządzania bazą punktów adresowych (GEMA)
  • system informatyczny do zarządzania okręgami wyborczymi (GKW)

Aplikacja GKW, okręgi i obwody wyborcze, została opracowana we współpracy z Gminami. Jest to aplikacja typu desktopowego, która umożliwia import danych niezbędnych przy definiowaniu okręgów wyborczych. Wraz z aplikacją dostarczamy skonfigurowane narzędzie GIS (Systemy Informacji Geograficznej) dające możliwość zmian zasięgów okręgów i obwodów wyborczych oraz informacji opisowych do nich przypisanych.

Zobacz przykładowe wyniki naszych prac:

Opracowanie okręgów wyborczych w gminie Jerzmanowice-Przeginia.

Opracowanie okręgów wyborczych w gminie Świątniki Górne.

[schema type=”review” url=”http://gison.pl/pl/opracowanie-okregow-wyborczych/” name=”GISON – Opracowanie okręgów wyborczych” description=”Opracowanie okręgów wyborczych to oferta skierowana do Miast i Gmin, która pomaga w zaprojektowaniu podziału samorządów na okręgi wyborcze.” rev_name=”Aplikacja GKW, okręgi i obwody wyborcze” rev_body=”Aplikacja GKW, okręgi i obwody wyborcze” author=”GISON Sp. z o.o.” pubdate=”2012-08-01″ ]
Opracowanie okręgów wyborczych
Opracowanie okręgów wyborczych