Firma GISON Sp. z o.o. wykonuje opracowanie bazy adresowej (numerów porządkowych) połączonej  z dotychczasowymi miejscowościami i istniejącymi już ulicami.

W ramach usługi wykonania bazy adresowej dane importowane są z dotychczasowych rejestrów gminy i dostępnych rejestrów publicznych.

Istnieje również  możliwość przetworzenia do wersji cyfrowej kompletu dokumentacji dotyczącej wymienionych rejestrów wraz z ich spięciem z bazą numerów adresowych.

Przy realizacji wykonania rejestru miejscowości, ulic i adresów dołączana jest autorska aplikacja do jego prowadzenia – GEMA.

Oferujemy także usługę, która obejmuje zarówno kameralną jak i terenową weryfikację zbudowanych rejestrów. Jest to bardzo przydatne przy dalszych pracach, np. przy wprowadzeniu ulic i renumeracji adresów.

Jedną z gmin dla której wykonaliśmy bazę adresową, jest gmina Świątniki Górne – zobacz referencjezobacz bazę adresową.

Urzędy Gmin, które korzystały usługi “Opracowanie bazy adresowej” korzystały również z usługi Przenumerowania bazy adresowej i Projektowania przebiegu ulic.

[schema type=”review” url=”http://gison.pl/pl/opracowanie-bazy-adresowej/” name=”GISON – Opracowanie bazy adresowej” description=”Opracowanie bazy adresowej (numerów porządkowych nieruchomości). Stworzenie Rejestru Miejscowości, Ulic i Adresów dla gmin – georeferencyjna baza adresowa.” rev_name=”Emuia – opracowanie bazy adresowej dla gmin” rev_body=”Emuia – opracowanie bazy adresowej dla gmin” author=”GISON Sp. z o.o.” pubdate=”2012-08-01″ ]
Opracowanie bazy adresowej
Opracowanie bazy adresowej