Staż w Dziale Handlowym

Jesteśmy liderem rozwiązań geoinformatycznych dla administracji publicznej i innych branż. Tworzymy i wdrażamy nowoczesne oprogramowanie oparte na mapach.
Obecnie poszukujemy osoby na staż w Dziale Handlowym

Miejsce pracy: Kraków

Zakres obowiązków:
– Wsparcie Zespołu Handlowego GISON
– Przygotowywanie i udział w organizacji prezentacji dla klientów
– Aktualizowanie poprawności danych klienckich w CRM
– Współpraca z firmami kurierskimi i spedycyjnymi
– Archiwizacja dokumentów
– Inne prace biurowe, wynikające z bieżących potrzeb firmy

Wymagania:
– Status studenta
– Dyspozycyjność minimum 30 godzin w tygodniu

CV bez listów motywacyjnych wyślij na staz@gison.pl z tematem “Staż w Dziale Handlowym”

Ze względu na małą liczbą miejsc kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku ze zdjęcia zamieszczonego w CV w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych osobowych, tj. Gison Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków, NIP: 676-244-10-13, REGON 121517643.”


Administrator danych osobowych, którym jest GISON Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków, NIP: 676-244-10-13, REGON 121517643 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w procesie rekrutacji na wskazane stanowisko do czasu zakończenia rekrutacji i /lub w ewentualnej przyszłej rekrutacji, o ile Pan/Pani wyraziła zgodę na ich wykorzystanie w przyszłości.
W przypadku rekrutacji na wskazane na niniejszej stronie int. stanowisko podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych są przepisy Kodeksu pracy, zaś w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w przyszłych rekrutacjach u Administratora danych osobowych – udzielona przez Panią/Pana zgoda.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje i/lub w celu przetwarzania Pani/Pana danych w przyszłych rekrutacjach przez Administratora danych osobowych . Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.