Usługa “Inwentaryzacja zabytków” oferowana samorządom lokalnym to m.in.:

  • cyfryzacja gminnej ewidencji zabytków
  • budowa systemów GIS do zarządzania gminną ewidencją zabytków (zarządzanie położeniem, opisem, kartą zabytku)
  • weryfikacja/aktualizacja terenowa gminnej ewidencji zabytków (dokumentacja powykonawcza – bazodanowa i fotograficzna)
  • wizualizacja gminnej ewidencji zabytków na Portalu Mapowym GEOpl

Zapraszamy do kontaktu:

Specjalista ds. Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
Sebastian Gidziela
tel. +48 693 576 000
e-mail: sebastian.gidziela@gison.pl

[schema type=”review” url=”http://gison.pl/pl/inwentaryzacja-zabytkow/” name=”GISON – Inwentaryzacja zabytków” description=”GISON Sp. z o.o. – inwentaryzacja zabytków. Oferta budowy i aktualizacja baz gminnej ewidencji zabytków.” author=”GISON Sp. z o.o. z Krakowa” pubdate=”2012-08-01″ ]
Inwentaryzacja zabytków
Inwentaryzacja zabytków