GKW – Okręgi i obwody wyborcze


Aplikacja GKW, okręgi i obwody wyborcze, została opracowana we współpracy z Gminami. Jest to aplikacja typu desktopowego, która umożliwia import danych niezbędnych przy definiowaniu okręgów wyborczych. Wraz z aplikacją dostarczamy skonfigurowane narzędzie GIS (Systemy Informacji Geograficznej) dające możliwość zmian zasięgów okręgów i obwodów wyborczych oraz informacji opisowych do nich przypisanych. Wyniki opracowań można publikować na portalu mapowym GEOpl WYBORCA.


GKW – podstawowe funkcje naszego programu geoinformatycznego:

  • import danych z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • import punktów adresowych,
  • import przebiegu granic: okręgi i obwody wyborcze,
  • dodawanie i aktualizacja przebiegów geometrycznych okręgów wyborczych,
  • wydruk “Mapy – okręgi i obwody wyborcze” stanowiącej załącznik do wniosku w sprawie podziału gminy na okręgi i obwody wyborcze,
  • generowanie zestawień punktów adresowych dla każdego z okręgów i obwodów wyborczych,
  • przygotowanie danych w formacie możliwym do zaimportowania przez program opracowany przez Krajowe Biuro Wyborcze.

 

Zobacz przykład


Jesteś zainteresowany tym produktem – skontaktuj się z nami!